Våra tjänster

Vi sätter alltid kundens säkerhet och krav på ett modernt och stabilt system i fokus. Vi levererar beprövade, stabila och säkra system för maximal kundnytta.

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är något som de flesta behöver idag. Säker Assistans installerar inbrottslarm i alla storlekar, allt från den lilla kiosken som behöver ett mindre säkerhetssystem till den stora industrin som kräver ett avancerat säkerhetssystem.

Då Säker Assistans är av SBSC (Svensk Brand och Säkerhetscertifiering) godkänd anläggarfirma kan ni som kund vara trygg med att endast väl beprövade och godkända produkter används vid installation, samt att vi arbetar enligt SSF:s (Svenska Stöldskyddsföreningens) gällande normer och regler.

Detta innebär att ni kan känna er trygga med att arbetet blir utfört enligt ett väl utarbetat kvallitetsarbete, samt att vi som installatör följer alla lagar och regler som gäller för branschen.


Passersystem

De flesta företag har idag insett fördelarna med ett passersystem. Med en traditionell nyckelhantering kan det bli väldigt kostsamt och tidsödande för ett företag om det skulle vara någon som tappar sin nyckel eller avslutar sin anställning och inte lämnar tillbaka nycklar. För att inte kompromissa med säkerheten behöver låscylindrar och alla nycklar bytas ut.

Har man ett passersystem installerat behöver personalen inte ha tillgång till nycklar. Man delar helt enkelt ut ett passerkort eller en ”tagg” med en tillhörande personlig kod som enkelt kan tas bort ur systemet om personen skulle tappa bort kortet eller avsluta sin anställning. Dessutom har man en väldigt bra kontroll på tillträden till olika delar av byggnaden samt vilka tider som tillträden får ske. Man kan även mycket lätt ändra på behörigheter om tillträdesbehovet eller arbetsuppgifterna skulle förändras.

Ett passersystem innefattar förutom kortläsare även porttelefoner som gör det möjligt att på ett smidigt sätt släppa in besökare till arbetsplatsen utan att dörren står olåst.


Kameraövervakning

Kameraövervakning är idag ett mycket effektivt verktyg för brottsbekämpning, både i ett proaktivt syfte och direkt inbrottsskydd. Teknikutvecklingen inom kameraövervakning går fort fram. Systemen kan idag användas till mycket mer än traditionell övervakning.

Med dagens AI teknik inom kameraövervakningen förbättras analysen av bildmaterialet enormt mycket. Det gör att systemen kan skilja ut vad det är i bilden t.ex. människor, djur, fordon mm. Kameran är idag ett så kraftfullt analysverktyg som gör att användningsområdena och möjligheterna är mycket större än bara traditionell övervakning.


Brandlarm

Ett brandlarm är något som alla behöver. Fördelarna med ett brandlarm om olyckan skulle vara framme är inte svåra att förstå. En tidig upptäckt av brand kan rädda både liv och egendom genom signaler från larmdon och vidtagande av nödvändiga åtgärder.

Genom att installera ett brandlarm på er arbetsplats kan ni skapa en tryggare arbetsmiljö för personalen samt en trygghet att egendom utsätts för mindre risk. Man ska aldrig underskatta ett bra brandskydd.


Service och underhåll

En av våra starkaste sidor är att vi snabbt är på plats om du har problem med din anläggning och att vi arbetar med långsiktigt underhåll för kunder som har serviceavtal på sin anläggning. Ett reglebundet underhåll kommer att minska era servicekostander.

Har ni en annan leverantör idag som ni inte är 100% nöjd med, prova gärna oss. Vi kan hjälpa till med service och underhåll på ert befintliga system. Väljer ni oss som säkerhetspartner kan ni känna er trygga med att ni alltid kommer få ett bra bemötande och bra service från oss.

CASE

Retail Intelligence

Med vårt nya system kan du få fullständig kontroll på dina varma och kalla ytor i butiken, hur du aktivt kan minska eller allokera kö. Säker Assistans har idag det ultimata stödverktyget för att ”skruva affären” och hitta optimal lönsamhet. Ett modernt stöd i dina affärsbeslut.

Ladda ner case härIntervju

Våra leverantörer

Vi arbetar med ett antal kvalificerade leverantörer av säkerhetsprodukter för att säkerställa kundens behov och att rätt material används. Här finner ni några av våra leverantörer.