Våra tjänster

Vi sätter alltid kundens säkerhet och krav på ett modernt och stabilt system i fokus. Vi levererar beprövade, stabila och säkra system för maximal kundnytta.

Passersystem

De flesta företag har idag insett fördelarna med ett passersystem. Med en traditionell nyckelhantering kan det bli väldigt kostsamt och tidsödande för ett företag om det skulle vara någon som tappar sin nyckel eller avslutar sin anställning och inte lämnar tillbaka nycklar. För att inte kompromissa med säkerheten behöver låscylindrar och alla nycklar bytas ut.

Har man ett passersystem installerat behöver personalen inte ha tillgång till nycklar. Man delar helt enkelt ut ett passerkort eller en ”tagg” med en tillhörande personlig kod som enkelt kan tas bort ur systemet om personen skulle tappa bort kortet eller avsluta sin anställning. Dessutom har man en väldigt bra kontroll på tillträden till olika delar av byggnaden samt vilka tider som tillträden får ske. Man kan även mycket lätt ändra på behörigheter om tillträdesbehovet eller arbetsuppgifterna skulle förändras.

Ett passersystem innefattar förutom kortläsare även porttelefoner som gör det möjligt att på ett smidigt sätt släppa in besökare till arbetsplatsen utan att dörren står olåst.


Kameraövervakning

Kameraövervakning är idag ett mycket effektivt verktyg för brottsbekämpning, både i ett proaktivt syfte och direkt inbrottsskydd. Teknikutvecklingen inom kameraövervakning går fort fram. Systemen kan idag användas till mycket mer än traditionell övervakning.

Med dagens AI teknik inom kameraövervakningen förbättras analysen av bildmaterialet enormt mycket. Det gör att systemen kan skilja ut vad det är i bilden t.ex. människor, djur, fordon mm. Kameran är idag ett så kraftfullt analysverktyg som gör att användningsområdena och möjligheterna är mycket större än bara traditionell övervakning.


Smarta Hem

I och med förvärvet från ELIOT Universe som är experter gällande helhets integrationer av smarta hem, kan vi erbjuda produkter, installationer och teknisk kompetens så ditt hem är redo för framtiden.


Service och underhåll

En av våra starkaste sidor är att vi snabbt är på plats om du har problem med din anläggning och att vi arbetar med långsiktigt underhåll för kunder som har serviceavtal på sin anläggning. Ett reglebundet underhåll kommer att minska era servicekostander.

Har ni en annan leverantör idag som ni inte är 100% nöjd med, prova gärna oss. Vi kan hjälpa till med service och underhåll på ert befintliga system. Väljer ni oss som partner kan ni känna er trygga med att ni alltid kommer få ett bra bemötande och bra service från oss.

CASE

Retail Intelligence

Med vårt nya system kan du få fullständig kontroll på dina varma och kalla ytor i butiken, hur du aktivt kan minska eller allokera kö. Säker Assistans har idag det ultimata stödverktyget för att ”skruva affären” och hitta optimal lönsamhet. Ett modernt stöd i dina affärsbeslut.

Ladda ner case härIntervju

Våra leverantörer

Vi arbetar med ett antal kvalificerade leverantörer av produkter för att säkerställa kundens behov och att rätt material används. Här finner ni några av våra leverantörer.