Kunden i fokus

Säker Assistans AB sätter alltid kunden i fokus.

Våra tjänster

Värdegrund

Säker Assistans AB är ett företag som sätter kundens lösningar i fokus. Vårt motto är att kunden skall känna sig trygg med lösningen och alltid få ett tydligt, trevligt och professionellt bemötande av personal från oss. Kundens önskemål om funktion står i focus för vårt arbete med att välja en fungerande integrerad lösning.

Vi står för samordningen mellan övriga entreprenörer som vi är beroende av för vår lösning och tar ansvar för att detta fungerar.

 

Vi lever efter orden: Rätt tid – Rätt funktion – Rätt inställning

Kundens i fokus

Säker Assistans AB sätter alltid kunden i fokus.

Våra tjänster

Värdegrund

Säker Assistans AB är ett företag som sätter kundens lösningar i fokus. Vårt motto är att kunden skall känna sig trygg med lösningen och alltid få ett tydligt, trevligt och professionellt bemötande av personal från oss. Kundens önskemål om funktion står i focus för vårt arbete med att välja en fungerande integrerad lösning.

Vi står för samordningen mellan övriga entreprenörer som vi är beroende av för vår lösning och tar ansvar för att detta fungerar.

 

Vi lever efter orden: Rätt tid – Rätt funktion – Rätt inställning