Kundens säkerhet i fokus

Säker Assistans AB är av SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) certifierade att installera och underhålla säkerhetsanläggningar i larmklass 2. Det innebär att ni som kund alltid kan känna er trygga med att endast godkända produkter används, och att all service och installation sker enligt SSF’s (Stöldskyddsföreningens) regler och normer.

Våra tjänster

Värdegrund

Säker Assistans AB är ett företag som sätter kundens säkerhet i fokus. Vårt motto är att kunden skall känna sig trygg med säkerheten och alltid få ett tydligt, trevligt och professionellt bemötande av personal från oss. Kundens önskemål om funktion står i focus för vårt arbete med att välja en fungerande säkerhetslösning.

Vi står för samordningen mellan övriga entreprenörer som vi är beroende av för vår säkerhetslösning och tar ansvar för att detta fungerar.

Vi är övertygade om att vi gör ett bra jobb, därför arbetar vi enbart med system och produkter som inte är leverantörsbundna. Det innebär att kunden kan byta leverantör om vi har misslyckats att fullgöra våra åtaganden eller om kunden inte har förtroende för oss.

Vi lever efter orden: Rätt tid – Rätt funktion – Rätt inställning

Kundens säkerhet i fokus

Säker Assistans AB är av SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) certifierade att installera och underhålla säkerhetsanläggningar i larmklass 2. Det innebär att ni som kund alltid kan känna er trygga med att endast godkända produkter används, och att all service och installation sker enligt SSF´s (Stöldskyddsföreningens) regler och normer.

Våra tjänster

Värdegrund

Säker Assistans AB är ett företag som sätter kundens säkerhet i fokus. Vårt motto är att kunden skall känna sig trygg med säkerheten och alltid få ett tydligt, trevligt och professionellt bemötande av personal från oss. Kundens önskemål om funktion står i focus för vårt arbete med att välja en fungerande säkerhetslösning.

Vi står för samordningen mellan övriga entreprenörer som vi är beroende av för vår säkerhetslösning och tar ansvar för att detta fungerar.

Vi är övertygade om att vi gör ett bra jobb, därför arbetar vi enbart med system och produkter som inte är leverantörsbundna. Det innebär att kunden kan byta leverantör om vi har misslyckats att fullgöra våra åtaganden eller om kunden inte har förtroende för oss.

Vi lever efter orden: Rätt tid – Rätt funktion – Rätt inställning