>

Kundens säkerhet i focus

Säker Assistans AB är av SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) certifierade att installera och underhålla säkerhetsanläggningar i larmklass 2. Det innebär att ni som kund alltid kan känna er trygga med att endast godkända produkter används, och att all service och installation sker enligt SSF´s (Stöldskyddsföreningens) regler och normer.


Värdegrund

Säker Assistans AB är ett företag som sätter kundens säkerhet i fokus. Vårt motto är att kunden skall känna sig trygg med säkerheten och alltid få ett tydligt, trevligt och professionellt bemötande av personal från oss. 
  
Kundens önskemål om funktion står i focus för vårt arbete med att välja en fungerande säkerhetslösning. Vi står för samordningen mellan övriga entreprenörer som vi är beroende av för vår säkerhetslösning och tar ansvar för att detta fungerar.
  
Vi är övertygade om att vi gör ett bra jobb, därför arbetar vi enbart med system och produkter som inte är leverantörsbundna. Det innebär att kunden kan byta leverantör om vi har misslyckats att fullgöra våra åtaganden eller om kunden inte har förtroende för oss. 

Vi lever efter orden: Rätt tid – Rätt funktion – Rätt inställning

SOS Barnbyar
Alla barn har rätt till en familj. Vi ger utsatta barn en trygg och kärleksfull uppväxt.
Allt vi gör är möjligt tack vare generösa bidrag från dig och dina vänner – privatpersoner såväl som företag. Och vi strävar efter att alltid visa vad som händer med dina pengar.
SBSC
SBSC är ackrediterat av SWEDAC för certifiering av produkter, personer och ledningssystem.
Vi på SBSC certifierar inom Stöldskyddsföreningens (SSF) verksamhetsområden dvs produkt, person, ledningssystem och företag.
SSF
SSF Stöldskyddsföreningen har arbetat med säkerhetsfrågor sedan 1934 och har en unik erfarenhet och kompetens inom säkerhetsområdet. Vår vision – att skapa ett tryggare samhälle – är ett fundament för vår verksamhet.
Polisgodkänd
Att vara godkänd av polisen för installation av inbrottslarm innebär i korta drag att vi som arbetar med detta inte förekommer i belastningsregistret eller har några skatteskulder.